Privacybeleid

Deze site incl. aangeboden producten zijn eigendom van FHKN B.V. Hierop is het Privacybeleid FHKN van toepassing.

FHKN B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van producten en/of diensten van FHKN B.V. Of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op websites aan FHKN verstrekt. Door gebruik te maken van deze producten en/of diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

Persoonsgegevens die door FHKN B.V. worden verwerkt;

  • Voor- en achternaam.
  • Bedrijfsgegevens (inclusief factureringsgegevens).
  • Adresgegevens.
  • Telefoonnummer.
  • Uw emailadres.

Waarom wij deze gegevens nodig hebben.

FHKN B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen over leveringen van producten en/of diensten. Of omdat u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Bijvoorbeeld om u te informeren over te leveren producten en/of diensten. Daarnaast kan FHKN B.V. uw persoonsgegevens gebruiken bij het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Ook kunnen wij u benaderen in het kader van promotieactiviteiten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ons klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk is. Wij gebruiken deze gegevens om doelen te realiseren. FHKN B.V. hanteert de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden, wanneer dit nodig mocht zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Of om te zorgdragen voor de levering van de door u bestelde product(en) of dienst(en). En/of om te voldoen aan haar wettelijke verplichting.

FHKN B.V. heeft met enkele partijen een verwerkersovereenkomst:

  • FHKN B.V. gebruikt VismaMollieEcwid en Antagonist om klantgegevens te registeren waarmee gemaakte afspraken kunnen worden omgezet in offertes, overeenkomsten en facturen. Klik op de links om de betreffende Privacy- en Algemene Voorwaarden op de sites van deze bedrijven te raadplegen.
  • FHKN gebruikt Mailchimp om gepersonaliseerde e-mails te kunnen versturen. Mailchimp is een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de EU-US Privacy Shield.
  • FHKN gebruikt Google Analytics om algemene inzichten te verkrijgen uit websitebezoek. Google is een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de EU-US Privacy Shield.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering via mail sturen naar: info@fhkn.nl. FHKN B.V zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Google Analytics.

FHKN B.V. maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website(s) wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op GoogleAds zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt FHKN B.V. bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we javascript tracking code op onze website. Javascript stuurt informatie naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als FHKN B.V. bovengenoemde niet naleeft.

Beveiliging.

FHKN B.V. neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van FHKN B.V. maken gebruik van betrouwbare SSL Certificaten om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dat aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan via mail contact op; info@fhkn.nl

Wijzigingen in dit Privacyverklaring.

Indien FHKN B.V. mocht besluiten haar Privacybeleid FHKN te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

FHKN B.V. heeft als functionaris gegevensbescherming een medewerker aangewezen. Zij is bereikbaar via mail; info@fhkn.nl

Cookies.

FHKN B.V. kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, inclusief de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt ook het gebruik van cookies toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Internetsites van derden.

Het Privacybeleid FHKN is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
FHKN B.V. is ondermeer eigenaar van Socialehygiene.online en Drankenacademy.nl op deze websites is ook het privacybeleid FHKN van toepassing. Heeft u vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid? U kunt deze versturen naar info@fhkn.nl.

Terug naar de homepage